ต้อนรับคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับและจัดประชุม คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่