ปิดระบบบริการออนไลน์ต่างๆ ของห้องสมุดในวันที่ 21 สค. 2561 เวลา 20.00 – 08.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก
ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดระบบออนไลน์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นี้ เวลา 20.00 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล และบริการออนไลน์ต่างๆ อาทิ ระบบยืมต่อหนังสือด้วยตนเองออนไลน์ ระบบจองห้องค้นคว้ากลุ่ม เป็นต้น ได้ในวัน และเวลาดังกล่าว