ต้อนรับคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับและจัดประชุม คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บรรณสารฯ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″