ตรวจสอบสถานะหนังสือจัดซื้อจากงาน MFU Book Expo 2018 ได้ที่นี่

ตรวจสอบได้ที่ http://library.mfu.ac.th/acq