กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดกิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น” โดยรุ่นที่ 1 อบรมในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 และ รุ่นที่ 2 อบรมในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้คุณอนุวัฒน์ คำเงิน เป็นวิทยากร เพื่อฝึกทักษะในการออกแบบตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สนใจ

ดูภาพบรรยากาศรุ่นที่ 1 เพิ่มเติมที่นี่

ดูภาพบรรยากาศรุ่นที่ 2 เพิ่มเติมที่นี่