การเข้าถึงจากภายนอกเครือข่าย

การเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้าค้นหาข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ของห้องสมุด ในขณะที่ใช้งานจากภายนอกเครือข่ายอินเทอเน็ตของมหาวิทยาลัย  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยวิธีต่างๆ ดังนี้

การเข้าถึงเครือข่ายด้วย EZPROXY

เข้าใช้งานโปรแกรมโดยไปที่เว็บไซต์ EZProxy 

 

วิธีการ Log in เข้าใช้งาน

 1.  MFU Mail Account
 2. User name และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน MFU REG Account 

++++++++++++++++++++++++++++

หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถแจ้งได้ดังต่อไปนี้

 

pulse-secure.fw_

เข้าถึงโดยเชื่อมต่อ VPN กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย

(Pulse Secure)

ผู้ใช้บริการสามารถใช้ User name และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน MFU REG Account 

ของตนเองสร้างการเชื่อมต่อ VPN มายังเครือข่ายของมหาวิทยาลัยโดยใช้โปรแกรม Pulse Secure 

ดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือติดตั้ง VPN

(Pulse Secure)

For Windows 32bit

Mobile: GooglePlay

For Windows 64bit

Mobile: Apple AppStore

For Mac

Mobile: Windows PhoneStore

คู่มือการติดตั้ง และเชื่อมต่อ VPN

แบบประเมินโปรแกรม VPN

หากมีปัญหาในการใช้โปรแกรม VPN

สามารถติดต่อ และสอบถามได้ดังนี้

 • สอบถามเรื่องการใช้งานเกี่ยวกับ VPN
  ask.library@mfu.ac.th
  0-5391-6339
 • สอบถามเรื่องการเชื่อมต่อ VPN หรือลืมพาสเวิร์ดในการเชื่อมต่อ VPN
  admin@mfu.ac.th
  0-5391-6411