มอบกระดาษรียูสให้โรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อนำไปใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

มอบกระดาษรียูสให้โรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อนำไปใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย (more…)