ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมชมหอประวัติ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมหอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่