ห้องสมุดจัดมุมสำหรับถ่ายภาพรับปริญญา

ใกล้วันรับปริญญาแล้ว ขอเชิญว่าที่บัณฑิตมาแวะมาถ่ายรูปที่บริเวณหน้าห้องสมุดได้นะคะ