กิจกรรม Special Night

กิจกรรม Special Night เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น ท่านผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และแจกเครื่องเขียนให้นักศึกษาที่อยู่ในบริเวณงาน ทั้งนี้ Aj.Flavie Lepoutre และ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้พูดให้กำลังใจนักศึกษา และร่วมแจกของว่างสไตล์ฝั่งเศส เค้กไข่ญี่ปุ่น และเครื่องดื่ม ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับประทานร่วมกัน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่