โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย และซักซ้อมอพยพหนีไฟ

 

ศูนย์บรรณสารฯได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย และซักซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น- 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2 ซึ่งมีการอบรมในภาคทฤษฎีและฝึกซ้อมปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และ รปภ. กรณีหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ ว่าจะต้องปฏิบัติเช่นไรหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่