ขอเชิญนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์ มฟล. ร่วมทดสอบระบบสำรองที่นั่งก่อนลุกจากโต๊ะนั่งอ่าน

ขอเชิญนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์ มฟล.
ร่วมทดสอบระบบ Reading seat ready
(ระบบสำรองที่นั่งก่อนลุกจากโต๊ะนั่งอ่าน)
ในพื้นที่ห้องสมุด และ M-Learning Space

โดยหากต้องการสำรองที่นั่งในชั่วขณะหนึ่งให้ทำการสแกน qr code ที่ติดที่โต๊ะ
แล้วเลือกช่วงเวลาได้ 5-30 นาที หลังจากนั้นนำป้ายไปวางแทนสัมภาระ
และกลับมาให้ทันกำหนดเวลา หากมาไม่ทันเวลาผู้ใช้บริการท่านอื่นมีสิทธิ์ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้

สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้พื้นที่ที่มีป้ายวางจองไว้ สามารถสแกน qr code เพื่อดูเวลาคงเหลือของการจอง และหากหมดเวลาแล้ว สามารถใช้พื้นที่ต่อได้ทันที

ติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาหรือแนะนำการใช้งานได้ที่:
e-Mail: service.library@mfu.ac.th
Inbox : m.me/MFULIBRARY
Tel.: 0 5391 6330-1