ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 10.00-12.00 น.

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่