ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเอกสารดิจิทัลและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ และผู้ที่สนใจ

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่