แจ้งปิดบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

(English below)
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน
ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย)
วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 08.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
++++++
Dear all,
From Feb. 19, 2021 : 06.00 P.M. until Feb. 22, 2021: 08.00 A.M.
you will be unable to access the library online services due to Network maintenance.
We apologize for any inconvenience.