ไม่สามารถใช้บริการออนไลน์ได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 64

ขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะทำการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 20.00 น.

ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้บริการได้ดังต่อไปนี้
• บริการสืบค้นหนังสือ
• บริการ Book Delivery
• บริการตรวจสอบข้อมูลการยืมหนังสือ
• บริการยืมต่อด้วยตนเองออนไลน์