ชาวมฟล. ร่วมใจ ส่งความห่วงใยผ่านกิจกรรมถุงยา (ใจ)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมถุงยา (ใจ) ณ M-Learning space เวลา 09.00 – 15.00 น. เพื่อพับถุงกระดาษจากกระดาษเหลือใช้ประเภทต่างๆ เช่นกระดาษ A4 ซองบรรจุภัณฑ์กระดาษ A4 ซองกระดาษสีน้ำตาล กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำไปให้ผู้ป่วยไว้สำหรับใส่ยา ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา มฟล. มาร่วมช่วยกันพับถุงกระดาษและเขียนข้อความอวยพรให้คนไข้ที่่นำถุงยาไปใช้เป็นจำนวนมาก และหลังจบกิจกรรมได้ถุงกระดาษจากกิจกรรมทั้งสิ้น 300 ถุง

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่