ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ″

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีขอบคุณ และรับมอบเกียรติบัตรชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting)       ประเภทบุคคล ในนามศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ
งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบประกาศนียบัตรแด่บุคคล ชุมชน และองค์กรและผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ให้การรับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอน รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการจากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน