ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK EXPO 2018

เมื่อวันที่ 29 ตค. – 2 พย. 2561 ในงานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK EXPO 2018 ซึ่งจัดที่อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทางศูนย์บรรณสารฯ จึงได้รวบรวมบรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆ มาให้ได้ชมกันดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม Online Database Workshop

29 ตุลาคม 2561
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK EXPO 2018
ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (อ.ภูพิงค์ มะโน)
ประมวลภาพกิจกรรมหนังสือในดวงใจ
ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณอรสม สุทธิสาคร)

30 ตุลาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (ผศ. วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ)
ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณสุภาพงษ์ นิลเกษ)

31 ตุลาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม DIY Notebook & Bookmark
ประมวลภาพกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้วรรณวรรธน์”
ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณวรรธนวรรณ จันทรจนา)

1 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม ศิลปะการตัดตุงล้านนาภูมิปัญญาชาวเหนือ (ตุงไส้หมู)
ประมวลภาพกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ทมยันตี”
ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์)

2 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (เป๊กซ์ วง Zeal)

กาดต่อนยอน (2)