ต้อนรับคณะสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Tour

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่มาชมวิธีการรับนักศึกษา และหลักสูตรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ภาพบรรยากาศ Special Night "Thai Desserts"

เมื่อวานนี้ (6 มีนาคม 2561) กิจกรรม Special Night “Thai Desserts” ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ เพื่อแจกของว่างให้นักศึกษาผ่อนคลายจากการอ่านหนังสือสอบ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 มุม Happy Corner เวลา 18.30 น. นั้น ในงานมีขนมที่นำมาแจกคือ ข้าวต้มมัด ขนมหม้อแกง และขนมสังขยาฟักทอง ส่วนเครื่องดื่มในงาน เป็นน้ำสมุนไพร 2 สูตร ได้แก่ สูตรน้ำเขียวศรีสุนทร ประกอบด้วย ใบเตยและน้ำดอกไม้เทศ เป็นสูตรที่ช่วยลดธาตุไฟในร่างกาย ด้วยในช่วงสอบนี้ นักศึกษาจะมีภาวะเครียด ซึ่งทางทฤษฎีทางแผนไทยนั้น เปรียบภาวะเครียดนั้นคือการที่ธาตุไฟนั้นกำเริบ การรับประทานน้ำที่มีสมุนไพรกลุ่มยาเย็นก็จะช่วยดับธาตุไฟที่กำเริบนั้นได้ และ สูตรน้ำแดงการะเกด สูตรนี้ประกอบด้วยสมุนไพรหลายหลายชนิด ฝาง เกสรบัวหลวง แฝกหอม ซึ่งเป็นสมุนไพรในกลุ่มที่ช่วยคลายความเครียด บำรุงจิตใจ กระตุ้นสารสื่อประสาทที่ให้มีความสงบลง ซึ่งจะช่วยเสริมให้นักศึกษานั้นมีสมาธิในการจดจำทบทวนบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางผู้จัดจึงประมวลภาพประทับใจจากกิจกรรมดังกล่าวมาให้ทุกท่านได้ชมกัน สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  

เรื่องไม่สามารถใช้ระบบออนไลน์ของห้องสมุดได้ชั่วคราวในวันที่ 4 มีนาคม 2561

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากในวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ห้องสมุดไม่สามารถให้บริการในระบบออนไลน์ได้ เนื่องจากการปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมชมหอประวัติ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่