เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล BMJ Best Practice

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล BMJ Best Practice
ทดลองเข้าใช้งานได้ที่  https://bestpractice.bmj.com/
ระยะเวลาการทดลองใช้งาน วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561