พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2561 ให้แก่ มฟล.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานเกียรติบัตร “ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561” ให้แก่นางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)