ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “SPECIAL NIGHT” เพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในช่วงสอบกลางภาคฯ

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “SPECIAL NIGHT” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ Happy corner ชั้น3 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล.

ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ″

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีขอบคุณ และรับมอบเกียรติบัตรชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting)

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ศูนย์บรรณสารฯ จัดพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้ M-Learning Space

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้จัดพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้ M-Learninig Space เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มฟล. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร AV มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอธิการบดี รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ และผู้บริหาร ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2020 และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ในงาน NTT Digital Challenge 2020 นอกจากนี้ยังมีบอร์ดเกมส์ให้นักศึกษาได้ทดลองเล่น เพื่อฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และมีดนตรีบรรเลงเพราะ ๆ จาก MFU Band ขับกล่อมเพื่อสร้างบรรยากาศภายในงาน ทั้งนี้พื้นที่ M-Learning Space เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่สำหรับนักศึกษาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม ทำการบ้าน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.00-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน พิธีเปิด M-Learning Space

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน พิธีเปิด M-Learning Space ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. * สามารถขอรับชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ ชั่วโมงทุนการศึกษา กยศ. และ กรอ. ได้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM89_PfDEb76MpfMSj5ve0ykVdAHwHaQysksrQVrU7n9Uy3w/viewform

เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ NETFLIX at Home

Netflix Watch At Home ทำการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการดังนี้: จันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น. ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ******* เงื่อนไขการให้บริการ: 📍 ให้บริการบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer >> https://www.teamviewer.com/en/download/windows) 📍 ส่งคำขอใช้บริการ ได้ที่ https://forms.gle/pE3C42WTd6tduXP3A 📍 ส่งข้อความเมื่อถึงเวลาที่ขอใช้บริการที่ m.me/MFULIBRARY 📍 ให้บริการเฉพาะ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เท่านั้น 📍 เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ห้องสมุดกำหนด💻🎞📽

ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องริมกก อาคารอธิการดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 11.30 – 12.00 น. ซึ่งคุณณชญาดา แต้มรู้ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศได้มีการแนะนำบริการของห้องสมุดผ่านระบบ Zoom ในเรื่อง การสมัครสมาชิก สิทธิของสมาชิกระดับบัณฑิตศึกษา และบริการที่น่าสนใจของศูนย์บรรณสารฯ อื่น ๆ ตามลำดับ

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น- 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2 ให้แก่บุคคลากร แม่บ้าน และ รปภ. ของศูนย์บรรณสารฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเอกวรุณ เพ็งมี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และคุณศราวุฒิ ปิ่นเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย สังกัดบริษัทสิงห์ปาร์ค เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมช่วงเช้าเป็นทฤษฎีเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) การดับเพลิงขั้นต้น และขั้นตอนการอพยพหนีไฟ และในช่วงบ่ายเป็นการปฏิบัติเรื่องการอพยพหนีไฟ และการใช้สารเคมีดับเพลิงแต่ละชนิด ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทดลองใช้งาน Pandemic e-Books

ขอเชิญทดลองใช้งาน Pandemic e-Books ของสำนักพิมพ์ Gale สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2563 เข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/2020pandemicg หลังจากนั้นไปที่เมนู Sign in แล้วใส่รหัส health เพื่อเข้าใช้งาน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุด เวลาเปิดให้บริการ •จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. •(หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์) โดยมี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดดังนี้ • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 200 ที่นั่งต่อวัน • ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้ห้องสมุดโดยการวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และจุดที่สัมผัสบ่อย • รับชำระค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมห้องสมุดผ่านทาง QR code Payment เท่านั้น ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการดังนี้ • เข้า-ออกห้องสมุดทางประตูฝั่งร้านชงเท่านั้น • สแกน QR-CODE “ไทยชนะ” ก่อนและหลังเข้าใช้พื้นที่ห้องสมุดทุกครั้ง • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในพื้นที่ห้องสมุด • รักษาระยะห่างจากคนรอบข้างในขณะอ่านหนังสือและติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ โดยยืนตามจุดที่กำหนด และไม่ขยับโต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ เข้าชิดกัน •ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (ให้บริการที่บริเวณทางเข้าห้องสมุด) หรือสบู่เหลวล้างมือ (ในห้องน้ำห้องสมุด) ห้องสมุดยังคงปิดให้บริการห้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ •ห้องค้นคว้าแบบกลุ่ม •ห้องชมภาพยนตร์/สื่อมัลติมีเดียแบบกลุ่ม •ECO-Corner Room •Quiet Room (ห้องอ่านหนังสือแบบโต๊ะเดี่ยว)