ห้องสมุดปิดพื้นที่ให้บริการชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 63 – 31 ม.ค. 64

ขออภัยในความไม่สะดวก

ห้องสมุดปิดพื้นที่ให้บริการชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
เพื่อปรับปรุงห้องค้นคว้ากลุ่มห้องที่ 1-5 ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเสียงดัง ฝุ่น และกลิ่นจากการทาสี

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้ตัวเล่มหนังสือที่ชั้น 4 สามารถยืมตัวเล่มได้โดยใช้บริการ
“Pick up from bookshelf” โดยกรอกแบบฟอร์มที่  https://qrgo.page.link/ZxbmF