ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 9 - 27 March 2020
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค
ในวันที่ 9 – 27 มีนาคม 2563
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

* บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ
** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง