กิจกรรม Know your Library

วันที่ 27 August - 30 September 2019

กิจกรรม “Know your library” เพื่อเรียนรู้การใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด สมัครและเลือกช่วงเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/newst2019 ระยะเวลาของกิจกรรม (ตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2562) วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเช้า 10.00-11.00 น. ช่วงบ่าย 14.00-15.00 น. ไม่มีกิจกรรมในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิเศษสุด!! นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถยืมหนังสือได้ไม่จำกัดจำนวนตลอดปีการศึกษา 2562 โชคต่อที่ 2 >> นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นตอบคำถามชิงรางวัลจากห้องสมุดหลังสิ้นสุดกิจกรรม ประกาศผลผู้โชคดีหลังสิ้นสุดกิจกรรมทาง Fanpage: MFU LIBRARY *สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 62 เท่านั้น

Special Night

วันที่ 28 - 28 May 2019
เวลา 18:30 - 20:00 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 7 - 31 May 2019
เวลา 08:00 - 23:59 น.

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

Special Night

วันที่ 26 - 26 March 2019
เวลา 18:30 - 20:00 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 11 - 29 March 2019
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ในวันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

Happy Books Buffet

วันที่ 24 December 2018 - 1 February 2019

กิจกรรม “Happy Book Buffet” ยืมหนังสือได้เยอะ ไม่จำกัดจำนวน ระยะเวลากิจกรรม : 24 ธันวาคม 2561 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดการส่งคืน : 1 กุมภาพันธ์ 2562 เงื่อนไข : 1. กิจกรรมนี้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น 2. ยืมหนังสือได้ทุกประเภท ยกเว้นหนังสือฝึกภาษาต่างๆ เช่น TOEIC TOELF เป็นต้น นิตยสาร วารสาร หนังสืออ้างอิง และสื่อโสตทัศนวัสุดทุกประเภท (ซีดีรอม โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ) 3. หากคืนหนังสือเกินกำหนดมีค่าปรับส่งคืนล่าช้า 5 บาท/1เล่ม/วัน

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 3 - 27 December 2018
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค วันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2018 ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2561 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

Special Night

วันที่ 24 - 24 October 2018
เวลา 18:30 - 20:00 น.