ขยายเวลากำหนดส่งคืนหนังสือสำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น

ห้องสมุดขยายวันกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (หนังสือ, ซีดี, ฯลฯ)

สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้นักศึกษาที่มีค่าปรับ และหนังสือเกินกำหนด จะไม่สามารถปรับกำหนดส่งคืนหนังสือได้โดยอัตโนมัติ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด