เวลาให้บริการห้องสมุด

วันและเวลาทำการปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 18.00 น.
ปิดวันนักขัตฤกษ์
โซนหน้าห้องสมุด สามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง

 

วันและเวลาทำการ ก่อนสอบและระหว่างการสอบ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 20.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ 10.00 น. – 18.00 น.
โซนหน้าห้องสมุด สามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

ปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 18.00 น.
ปิดวันนักขัตฤกษ์
โซนหน้าห้องสมุด สามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง