ข่าวและกิจกรรม

ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 10.00-12.00 น. ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

“MFU Book Delivery”

“MFU Book Delivery Service” บริการยืมหนังสือห้องสมุด พร้อมจัดส่ง      บริการใหม่จากห้องสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่เรียนออนไลน์ หรือ อาจารย์ และบุคลากรที่ Work From Home ที่ต้องการยืมหนังสือ แต่ไม่สะดวกมายืมด้วยตนเอง ห้องสมุดจึงได้จัดให้มีบริการ “MFU Book Delivery” โดยให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทำการยืมหนังสือให้ และจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์ กรณีที่อยู่ต่างจังหวัด และต่างอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรับที่สำนักวิชา หรือมารับตัวเล่มด้วยตนเองที่ห้องสมุดได้เช่นเดียวกัน ขั้นตอนการใช้บริการ 1. Search : สืบค้นหนังสือจากหน้าเว็บห้องสมุด https://search.library.mfu.ac.th/ 2. Click : กดปุ่ม Request to Pickup or Delivery 3. Log in : ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีห้องสมุด หรือ รหัส REG (สำหรับนักศึกษา) / รหัส HR (สำหรับบุคลากร) 4. Send : ส่งรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 5. Delivery : รอรับหนังสืออยู่ที่บ้าน หรือดูคลิปการขอใช้บริการได้ที่นี่ >> https://youtu.be/TR36WdE__9E ข้อกำหนดและเงื่อนไข 1. การจัดส่งทางไปรษณีย์ – สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น – จำนวนการยืมหนังสือเป็นไปตามสิทธิ์ของสมาชิก – ไม่ค้างค่าปรับหนังสือ – ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง – จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ช่วงบ่ายทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 2. การจัดส่งทางสำนักวิชา – สงวนสิทธิ์เฉพาะ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น – จำนวนการยืมหนังสือเป็นไปตามสิทธิ์ของสมาชิก – ไม่ค้างค่าปรับหนังสือ – ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง – จัดส่งหนังสือทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 3. การรับตัวเล่มด้วยตนเองที่ห้องสมุด – สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น – จำนวนการยืมหนังสือเป็นไปตามสิทธิ์ของสมาชิก – ไม่ค้างค่าปรับหนังสือ – ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง – รับตัวเล่มได้ในวันและเวลาทำการของห้องสมุดเท่านั้น – -กรณีส่งคำขอมาช่วงเช้า สามารถรับตัวเล่มได้ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. และหากส่งคำขอมาช่วงบ่าย สามารถรับตัวเล่มในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หมายเหตุ: นักศึกษาและพนักงาน : หนังสือทุกเล่ม กำหนดส่ง 5 มีนาคม 2564 อาจารย์: กำหนดส่งหนังสือตามสิทธิของสมาชิก ยกเว้นหนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น ยืมได้ 1 เดือน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเพจห้องสมุด หรือตรวจสอบกำหนดส่งของตนเองได้ที่ https://search.library.mfu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl

พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลระดับชมเชยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

      คุณรักเผ่า เทพปัน และคุณพิชญา สาจันทร์ ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลระดับชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์

ปิดพื้นที่ห้อง Self-Access Learning (ห้องคอมพิวเตอร์) 18-22 ธค. 63

ขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์บรรณสาร ประกาศปิดพื้นที่ห้อง Self-Access Learning (ห้องคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธ.ค. 63 เนื่องจากเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ภายในห้องใหม่ทั้งหมด เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสอบออนไลน์ ทางศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดพื้นที่ให้บริการเพื่อใช้สอบออนไลน์ ดังนี้ – พื้นที่ Edutainment Zone ชั้น 3 – ห้องอบรม ชั้น 5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 ธค. 63 สามารถส่งคำขอใช้บริการได้ที่ https://bit.ly/3gIaQb5 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ Tel : 0 5391 6330-1 Inbox : m.me/MFULIBRARY

ขอเชิญนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์ มฟล. ร่วมทดสอบระบบสำรองที่นั่งก่อนลุกจากโต๊ะนั่งอ่าน

ขอเชิญนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์ มฟล. ร่วมทดสอบระบบ Reading seat ready (ระบบสำรองที่นั่งก่อนลุกจากโต๊ะนั่งอ่าน)

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการของห้องสมุดในช่วงวันที่ 12-24 ธันวาคม 2563

ในช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเวลาให้บริการของห้องสมุดในช่วงวันที่ 12-24 ธันวาคม 2563 ดังนี้ •วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 22.00 น. •วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. •(หยุดวันนักขัตฤกษ์) โซนสบาย (Living & learning zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08.00 – 24.00 น.

แจ้งกำหนดส่งคืนหนังสือ/สื่อ สำหรับอาจารย์, หัวหน้าส่วน, หัวหน้าสำนักงาน,หัวหน้าหน่วย, หัวหน้าโครงการ และนักวิจัย

เรียนอาจารย์, หัวหน้าส่วน, หัวหน้าสำนักงาน,หัวหน้าหน่วย, หัวหน้าโครงการ และนักวิจัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอแจ้งให้ทราบว่าหนังสือ/สื่อที่ท่านขอยืมจากศูนย์บรรณสารฯ นั้น จะครบกำหนดส่งคืนในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น โปรดส่งคืน หรือยืมต่อภายในเวลาที่กำหนด โดยแจ้งความจำนงขอยืมต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหรือดำเนินการยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ http://www.library.mfu.ac.th/go/renew โดยกำหนดส่งครั้งใหม่จะเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ โทร.6330–6331ในวันจันทร์ – ศุกร์