ข่าวและกิจกรรม

ต้อนรับ คณะอาจารย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนาครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 14

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนาครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 14 ที่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด และห้อง M-Learning Space ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-09.30 น. จำนวนทั้งสิ้น 100 คน   ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

พิธีเปิด MFU Online Book Fair 2020 และกิจกรรมเสวนาออนไลน์กับคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม)

ประมวลภาพพิธีเปิด MFU Online Book Fair 2020 และกิจกรรมเสวนาออนไลน์กับคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ร่วมลงนาม MOU PULINET Plus

นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วม “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาชิกข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “SPECIAL NIGHT” เพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในช่วงสอบกลางภาคฯ

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “SPECIAL NIGHT” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ Happy corner ชั้น3 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล.

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับผลการประเมินสำนักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ประจำปี 2563

ศูนย์บรรณสารฯ มอบถุงยาให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรม “พับถุงยา(ใจ)” เพื่อพับถุงยาจากกระดาษเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น

ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ″

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีขอบคุณ และรับมอบเกียรติบัตรชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting)

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ชาวมฟล. ร่วมใจ ส่งความห่วงใยผ่านกิจกรรมถุงยา (ใจ)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมถุงยา (ใจ) ณ M-Learning space เวลา 09.00 – 15.00 น.