“𝐏𝐢𝐜𝐤 𝐮𝐩 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐬𝐡𝐞𝐥𝐟”

“𝐏𝐢𝐜𝐤 𝐮𝐩 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐬𝐡𝐞𝐥𝐟”
บริการพิเศษจากห้องสมุดเพื่อช่วยผู้บริการหาตัวเล่มจากบนชั้นหนังสือ และแจ้งผู้ใช้บริการให้มารับที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. สืบค้นรายละเอียดหนังสือที่ต้องการยืมที่ http://search.library.mfu.ac.th/

2. ส่งรายละเอียดหนังสือที่ต้องการยืมมาที่ https://qrgo.page.link/ZxbmF แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจองตัวเล่ม และนัดแนะวันในการมารับหนังสือ

3. ผู้ใช้บริการติดต่อรับตัวเล่มหนังสือที่ห้องสมุด