ทดลองใช้งาน Pandemic e-Books

ขอเชิญทดลองใช้งาน Pandemic e-Books ของสำนักพิมพ์ Gale
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2563
เข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/2020pandemicg หลังจากนั้นไปที่เมนู Sign in แล้วใส่รหัส health เพื่อเข้าใช้งาน