การเข้าถึงจากภายนอกเครือข่าย

การเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้าค้นหาข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ของห้องสมุด ในขณะที่ใช้งานจากภายนอกเครือข่ายอินเทอเน็ตของมหาวิทยาลัย  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยวิธีต่างๆ ดังนี้

การเข้าถึงเครือข่ายด้วย EZproxy®

EZproxy® คือทางเลือกใหม่เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูล และเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ไม่ต้องลงโปรแกรม ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ก็สามารถใช้งานได้ทันที

Print

1. นักศึกษา

Account ที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน MFU REG Account 

2. อาจารย์/พนักงาน

ใช้รหัสพนักงานในช่อง Username และ Password

Print
Print

 

หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถแจ้งได้ดังต่อไปนี้

pulse-secure.fw_

เข้าถึงโดยเชื่อมต่อ VPN กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย

(Pulse Secure)

ผู้ใช้บริการสามารถใช้ User name และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน MFU REG Account 

ของตนเองสร้างการเชื่อมต่อ VPN มายังเครือข่ายของมหาวิทยาลัยโดยใช้โปรแกรม Pulse Secure 

ดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือติดตั้ง VPN

(Pulse Secure)

For Windows 32bit

Mobile: GooglePlay

For Windows 64bit

Mobile: Apple AppStore

For Mac

Mobile: Windows PhoneStore

คู่มือการติดตั้ง และเชื่อมต่อ VPN

แบบประเมินโปรแกรม VPN

หากมีปัญหาในการใช้โปรแกรม VPN

สามารถติดต่อ และสอบถามได้ดังนี้

  • สอบถามเรื่องการใช้งานเกี่ยวกับ VPN
    ask.library@mfu.ac.th
    0-5391-6339
  • สอบถามเรื่องการเชื่อมต่อ VPN หรือลืมพาสเวิร์ดในการเชื่อมต่อ VPN
    admin@mfu.ac.th
    0-5391-6411