Special Night "Thai Dessert"

วันที่ 6 - 6 March 2018
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม Special Night ซึ่งจัดเป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และครั้งนี้ห้องสมุดร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมเมนูขนมไทย และน้ำสมุนไพร มาให้นักศึกษาได้รับประทาน และผ่อนคลายในช่วงสอบ แล้วพบกันวันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป บริเวณมุม Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3