ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับโดย สป.อว. เข้าใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ข่าวสารฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ประกอบด้วยฐานข้อมูล IEEE/IEL ฐานข้อมูล ACM ฐานข้อมูล Proquest Dissertation & Thesis Global และฐานข้อมูล Web of Science ปัจจุบันสัญญาการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดแล้ว และสำหรับการต่ออายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สป.อว. มีนโยบายเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้บริการตามแบบมาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการฐานข้อมูลดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือจนกว่าการต่ออายุสมาชิกจะแล้วเสร็จ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น