ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Special Night เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือสอบ (18 ธ.ค. 62)

กิจกรรม Special Night (Custard, Sandwich and soy milk) เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 โดยได้รับการสนับสนุนของว่าง และเครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น Aj.Flavie Lepoutre หัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและคุณณชญาดา ภิราษร บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมแจกของว่างและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับประทานร่วมกัน และในการจัดกิจกรรม Special Night (Custard, Sandwich and soy milk) ในครั้งนี้ ได้นำ QR-Code มาใช้ในการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากกระดาษอีกด้วย

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่