แม่บ้าน และรปภ. ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ใส่ใจการแยกขยะ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ ให้ง่ายต่อการนำไปบริหารจัดการต่อนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งนอกเหนือจากพนักงานในศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ที่ได้รับการอบรมในเรื่องเหล่านี้แล้วนั้น ศูนย์บรรณสารฯ ยังใส่ใจไปยังผู้ปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาดพื้นที่ และดูแลความเรียบร้อยด้านอื่น ๆ  ศูนย์บรรณสารฯ จึงได้จัดอบรมเรื่องการคัดแยกประเภทขยะให้กับแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ซึ่งประจำในศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีคุณปวีณา หมื่นปัญญา ตำแหน่งพนักงานธุรการ เป็นวิทยากร มีแม่บ้านและ รปภ. เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 15 คน ซึ่งเนื้อหาในการอบรมจะมีเรื่องการจำแนกขยะแต่ละประเภท ระยะเวลาในการจัดเก็บขยะ และการส่งต่อขยะแต่ละประเภทเพื่อนำไปทำลาย รีไซเคิล หรือจำหน่ายออกต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่