ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องการให้บริการในห้องสมุด และห้องสมุดสีเขียว ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่