มฟล. จัดกิจกรรม “ตู้ปันอ่าน” เพื่อส่งเสริมการอ่านและการแบ่งปัน

เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการ “แบ่งปัน” สำหรับคนรักการอ่าน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จึงได้เปิดตัวกิจกรรม “ตู้ปันอ่าน : Little Free Library by MFU Library” เพื่อให้เป็นจุดที่คนรักการอ่านได้มาพบเจอกันผ่านหนังสือ โดยทางศูนย์บรรณสารฯ วางหนังสือน่าอ่านไว้ที่ตู้ปันสุข บริเวณทางเข้าห้องสมุดฝั่งที่มีร้านชงคาเฟ่ให้ไปอ่านกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากอยากแบ่งปันความสุขจากหนังสือเล่มอื่นๆ ที่เราเคยอ่าน แต่ปัจจุบันเก็บไว้ไม่ได้อ่านแล้ว ก็สามารถนำหนังสือมาวางไว้ที่ตู้ปันอ่านเพื่อแบ่งปันให้คนอื่นได้เช่นกัน