ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “SPECIAL NIGHT” เพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในช่วงสอบกลางภาคฯ

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “SPECIAL NIGHT” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ Happy corner ชั้น3 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดเป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นการให้กำลังใจนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือเตรียมสอบที่ห้องสมุด และบริเวณใกล้เคียง ด้วยการแจกของว่างและเครื่องดื่ม โดยในครั้งนี้ได้การสนับสนุนของว่างเป็นน้ำเต้าหู้ และซาลาเปา จาก ท่านรองอธิการบดี รศ. ดร.นันทนา คชเสนี ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ส่วนพัฒนานักศึกษา และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้ผู้จัดงานต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษา มฟล. เรื่อยมา

 

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่