ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (DIY Mask Strap)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (DIY Mask Strap) ณ M-Learning space อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เวลา 09.00 – 15.00 น. เพื่อทำสายคล้องหน้ากากอนามัย

ด้วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และฝุ่น PM 2.5 นี้ หน้ากากอนามัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็มักจะมีการลืม ทำหล่น หรือทำสกปรกโดยไม่ตั้งใจ สายคล้องหน้ากากอนามัยนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เล็กๆ ที่ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักศึกษา มฟล. มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่