การอบรมเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ​ ประจำปี​ 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับส่วนอาคาร​สถานที่​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ ​เรื่อง​ เตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เวลา 08:30–12:00 น.​ ณ ห้องเธียเตอร์ (Theater Room) ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) ให้แก่บุคลากร แม่บ้าน และรปภ. ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง​ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย​ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ ประกอบด้วย​คุณศิลป์ชัย​ แสงพะตา​ ร้อยเอกศราวุธ​ วรรณกิ่ง​ สิบตรีเพชรนรรสิณ​ กฤศยศวัจน์​ และสิบตรีศักย์กวิน​ ​ปุริเส เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ​ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้​การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง​ และวิธีการรับมือกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว​ หลังจากนั้นเป็นการซักซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้​และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวตามลำดับ​​

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม