ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 458 คน ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. โดยนางดาวนภา​ สุยะนนท์​ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ​ และนางสาวณชญาดา แต้มรู้ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เป็นวิทยากรแนะนำการสมัครสมาชิก การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
ทั้งนี้ได้มีการออกบูธสมัครสมาชิก ให้คำแนะนำเรื่องบริการต่างๆ และมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกอีกด้วย