ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมสเปเชียลไนท์ แจกขนมและเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Special Night แจกโดนัทและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 18.30 น. ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 โดยได้รับการการสนับสนุนจากท่านอธิการบดี มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบ หลังจากนั้นได้ร่วมแจกของว่างและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในบริเวณศูนย์บรรณสารฯ

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม