ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2564

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยคุณณชญาดา แต้มรู้ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ และคุณสุนทรีย์ พีระพาณิชย์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นวิทยากรในการแนะนำบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม