ศูนย์บรรณฯ ร่วมกิจกรรม Kick Off งดแจกถุงพลาสติกใน มฟล.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยรักษาการแทนผู้อำนวยการ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off งดแจกถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยภายในงานนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ความสำคัญเรื่องรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และได้มอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบให้กับ มฟล. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วย