ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus”

วันที่ 19 - 19 May 2022
เวลา 10:00 - 12:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์  “2022 Scopus webinar series for Thailand” โดยสำนักพิมพ์ Elsevier ในหัวข้อ  “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus” วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00-12.00 น. ผู้บรรยาย: Alexander van Servellen และ Kelwalin Dhanasarnsombut หมายเหตุ: การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแต่เปิดโอกาสให้สอบถามเป็นภาษาไทยได้ ลงทะเบียนได้ที่  https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_3JfsfJz7SoSAm2fO4lkMiQ

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 2 - 19 May 2022
เวลา 08:00 - 19:30 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างวันที่ 2 – 19 พฤษภาคม 2565 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 19:30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 18.00 น. วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น. * บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 ถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 7 - 18 March 2022
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2565 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 19:30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 18.00 น. * บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 – 22:00 น. ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  

การจัดการความรู้ในงานห้องสมุดและการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการ KM

วันที่ 17 - 17 January 2022
เวลา 09:00 - 12:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง “การจัดการความรู้ในงานห้องสมุดและการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการ KM” วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้ที่ >> https://library.mfu.ac.th/go/rg17012022 Add to Calendar >> https://www.library.mfu.ac.th/go/17012022

อบรมออนไลน์เรื่อง “การใช้ Endnote Web เพื่อจัดการบรรณานุกรม”

วันที่ 23 - 16 March 2021
เวลา 13:30 - 15:00 น.

อบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการเขียนบรรณานุกรมเบื้องต้น” ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/a4bqSZu5NBHxKoQT8

อบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการเขียนบรรณานุกรมเบื้องต้น”

วันที่ 16 - 16 March 2021
เวลา 13:30 - 15:00 น.

อบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการเขียนบรรณานุกรมเบื้องต้น” ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/a4bqSZu5NBHxKoQT8