ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 8 - 25 March 2021
เวลา 08:00 - 22:00 น.

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 8 – 25 มีนาคม 2564
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 22.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

* บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) เปิด 08.00 – 24.00 o.
** M-Learning Space เปิด 24 ชั่วโมง