การเข้าถึงจากภายนอกเครือข่าย

Ezproxy®

การเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

EZproxy® คือทางเลือกใหม่เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูล และเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ไม่ต้องลงโปรแกรม ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ก็สามารถใช้งานได้ทันที

8

นักศึกษา

รหัสเดียวกับระบบบริการการศึกษา (REG)

7

อาจารย์/พนักงาน

รหัสเดียวกับระบบวันลา (HR)

EZProxy

หากมีปัญหาในการใช้โปรแกรม EZProxy

สามารถติดต่อ และสอบถามได้ดังนี้

สอบถามเรื่องการใช้งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EZProxy

E-mail : ask.library@mfu.ac.th
Tel : 0-5391-6339