การเข้าถึงจากภายนอกเครือข่าย

การเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้าค้นหาข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ของห้องสมุด ในขณะที่ใช้งานจากภายนอกเครือข่ายอินเทอเน็ตของมหาวิทยาลัย  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยวิธีต่างๆ ดังนี้

การเข้าถึงเครือข่ายด้วย EZproxy®

EZproxy® คือทางเลือกใหม่เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูล และเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ไม่ต้องลงโปรแกรม ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ก็สามารถใช้งานได้ทันที

Print

1. นักศึกษา

รหัสเดียวกับระบบบริการการศึกษา (REG)

2. อาจารย์/พนักงาน

รหัสเดียวกับระบบวันลา (HR)

Print
Print

หากมีปัญหาในการใช้โปรแกรม EZProxy

สามารถติดต่อ และสอบถามได้ดังนี้

สอบถามเรื่องการใช้งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EZProxy

E-mail : ask.library@mfu.ac.th
Tel : 0-5391-6339