MFU Library Delivery

MFU Library Delivery

ไปรษณีย์ ๐ สำนักวิชา ๐ รับด้วยตนเอง

จัดส่งไปรษณีย์ สำนักวิชา หรือรับด้วยตนเอง

บริการใหม่จากห้องสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่เรียนออนไลน์ หรือ อาจารย์ และบุคลากรที่ Work From Home ที่ต้องการยืมหนังสือ แต่ไม่สะดวกมายืมด้วยตนเอง ห้องสมุดจึงได้จัดให้มีบริการ “MFU Library Delivery” โดยให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทำการยืมหนังสือให้ และจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์ กรณีที่อยู่ต่างจังหวัด และต่างอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรับที่สำนักวิชา หรือมารับตัวเล่มด้วยตนเองที่ห้องสมุดได้เช่นเดียวกัน

1. การจัดส่งที่สำนักวิชา

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น
 • จำนวนการยืมหนังสือเป็นไปตามสิทธิ์ของสมาชิก
 • ไม่ค้างค่าปรับหนังสือ
 • ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
 • จัดส่งหนังสือทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

2. การรับตัวเล่มด้วยตนเองที่ห้องสมุด

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น
 • จำนวนการยืมหนังสือเป็นไปตามสิทธิ์ของสมาชิก
 • ไม่ค้างค่าปรับหนังสือ
 • ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
 • รับตัวเล่มได้ในวันและเวลาทำการของห้องสมุดเท่านั้น
 • กรณีส่งคำขอมาช่วงเช้า สามารถรับตัวเล่มได้ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. และหากส่งคำขอมาช่วงบ่าย สามารถรับตัวเล่มในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

วิดีโอแนะนำการขอใช้บริการ

20210803-bookdelivery

หมายเหตุ:
นักศึกษา พนักงาน และอาจารย์: ยืมหนังสือได้ตามสิทธิของสมาชิก ตรวจสอบสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภทที่นี่

ตรวจสอบกำหนดส่งของตนเองได้ที่ https://search.library.mfu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl